Upphandlingar

Vi bistår med expertkompetens som gäller alla former av upphandlingar för livsmedel, måltider och kosttillägg. Vi skriver och granskar förfrågningsunderlag.